Skip to content Skip to footer

Oznámenie k zverejnenému článku 7860/D-test

Vyššie uvedený článok sa venuje výsledkom obsahu kyseliny listovej vo výživových doplnkoch a s ohľadom na jeho závery spoločnosť GENERICA informuje svojich spotrebiteľov:

Produkt Active Folic 30 tabliet, obsahuje aktívnu formu kyseliny listovej = Quatrefolic® (glukozamínová soľ kyseliny (6S)-5-metyltetrahydrolistovej). Na stanovenie tejto formy bola vyvinutá špeciálna metodika výrobcom Quatrefolic®, nakoľko jedine podľa tejto je možné stanoviť viazanú formu aktívnej kyseliny listovej. Spomínaná metodika nie je verejne dostupná, nakoľko je duševným vlastníctvom výrobcu.

Obsah aktívnej kyseliny listovej v našom produkte je pravidelne testovaný akreditovaným laboratóriom, ktorý disponuje zazmluvnenou metodikou priamo od výrobcu Quatrefolicu® a všetky doteraz vykonané testy sú vyhovujúce.

Dňa 2.6.2020 vykonala Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), inspektorát v Brně kontrolu (protokol o kontrole číslo P076-70447/20), z ktorej vyplynul tento záver: „Stanovený obsah aktívnej kyseliny listovej je vyhovujúci a zodpovedá stanoveným limitom.“ SZPI uviedla v protokole o kontrole číslo P076-70447/20 nasledovné: „Okrem iného boli zaslané nasledujúce protokoly dokumentujúce overovanie obsahu Active Folic vo vyrábaných šaržiach PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P2773, PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P4331, PROTOKOL O ZKOUŠCE č. P854, PROTOKOL O ZKOUŠCE č.  P1745 preukazujúce overenie obsahu deklarovanej účinnej látky vo výživovom doplnku Active Folic. Popísané protokoly vystavilo laboratórium EKOCENTRUM ovALAB, 5.v.o. OSTRAVA, Martinovska 3248/166, 723 08 Ostrava – Martinov, tel. +420 596 963 791, tel./fax. +420 596 963 788, email: info@ekocentrum.net, www.ekocentrum.net. Všetky popísané laboratórne protokoly preukazujú súlad medzi analyticky zisteným a deklarovaným obsahom aktívnej zložky.“ Správy boli zaevidované u SZPI a sú uložené v spise KS081-70447/20.

Situácia sa rieši s pracovníkom D-testu, pani Vandou Jarošovou – vzťah s verejnosťou.

Včas Vás budeme o všetkom informovať, ďakujeme za pochopenie a Vašu priazeň.

GENERICA, spol. s r.o.

https://generica.sk/wp-content/uploads/2017/05/active_folic.png