Skip to content Skip to footer
riadenie-kvality
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
GENERICA

Riadenie kvality

Prevádzka spoločnosti Generica je schválená, pravidelne kontrolovaná a úspešne auditovaná Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky.

Pri našich činnostiach a procesoch sa snažíme aplikovať a dodržiavať všetky relevantné požiadavky legislatívy, ale aj požiadavky manažérskych systémov kvality ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016, environmentu ISO 14001:2015 a bezpečnosti potravín ISO 22000:2018 (HACCP). Ich vhodné implementovanie a dodržiavanie je potvrdzované renomovanými certifikačnými spoločnosťami LRQA a 3EC, o čom svedčia vydané certifikáty.