Skip to content Skip to footer
riadenie-kvality
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
GENERICA

Riadenie kvality

Prevádzka je schválená a kontrolovaná Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Všetky výrobné procesy v našej firme prebiehajú v súlade s platnou legislatívou.

Aplikujeme požiadavky systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016, environmentu ISO 14001:2015 a bezpečnosti potravín ISO 22000:2018, HACCP. Ich plnenie pravidelne potvrdzuje, v rámci (re)certifikačných auditov, renomovaná spoločnosť LRQA.

Vďaka kvalifikovanému personálu a zavedenému certifikovanému systému ISO 22000:2018 (resp. HACCP), ktorý umožňuje identifikovať potenciálne nebezpečenstvá v procese výroby a eliminovať ich, sme schopní zabezpečiť produkciu zdravotne bezpečných výrobkov.