Skip to content Skip to footer
riadenie-kvality
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
V maximálnej možnej miere sa snažíme vyhovieť očakávaniam zákazníkov a plniť ich požiadavky.
GENERICA

Riadenie kvality

Prevádzka je schválená a kontrolovaná Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky. Všetky výrobné procesy v našej firme prebiehajú v súlade s platnou legislatívou.

Aplikujeme požiadavky systému manažérstva kvality ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016, environmentu ISO 14001:2015 a bezpečnosti potravín ISO 22000:2018, HACCP. Ich plnenie pravidelne potvrdzuje, v rámci (re)certifikačných auditov, renomovaná spoločnosť LRQA (Lloyd’s Register Quality Assurance Limited).

Vďaka kvalifikovanému personálu a zavedenému certifikovanému systému HACCP, ktorý umožňuje identifikovať potenciálne nebezpečenstvá v procese výroby a eliminovať ich, sme schopní zabezpečiť produkciu zdravotne bezpečných výrobkov.