Skip to content Skip to footer

Starajte sa o svoj zrak! Oftalmológ MUDr. BARTOVIC Vladimír, PhD. Vám poradí ako sa môžete starať o svoj zrak.

Starajte sa o svoj zrak! Človek by sa mal starať o svoj zrak celý život. Chodiť na pravidelné očné kontroly, starajte sa o svoj zrak a chráňte ho pred nadmerným pozeraním do zobrazovacích zariadení, pred nadmerným slnečným žiarením, používať ochranné pomôcky v bežnom aj v pracovnom živote, pri športe, správne sa stravovať, obmedziť škodlivé návyky. Starajte sa o to,aby ste začali používať ako prevenciu po určitom veku výživové doplnky a správne si liečiť ďalšie ochorenia, ktoré majú vplyv na kvalitu nášho zraku.

Starajte sa o svoj zrak preventívnymi očnými prehliadkami.

 Preventívne očné prehliadky majú nezastupiteľnú úlohu v starostlivosti o zrak u každého človeka. Starostlivosť o zrak začína narodením dieťaťa. Dieťa je po narodení v starostlivosti novorodeneckého lekára, neskôr pediatra, a od 18. roku života je človek v starostlivosti svojho všeobecného lekára. Každý z nich keď zistí, alebo má podozrenie na akékoľvek očné ochorenie, mal by pacienta odoslať na odborné očné vyšetrenie. Dôležitú úlohu zohráva aj  rodič, ktorý keď spozoruje u dieťaťa niečo nezvyčajné, tak by mal vyhľadať odborné očné vyšetrenie. Pravidelnosť a frekvencia očných prehliadok závisí od veku, refrakčnej chyby, očných ochorení, ďalších pridružených ochorení, pracovného zaradenia a pod.  Predovšetkým každý zdravý človek po 40-tom roku života by mal absolvovať odborné očné vyšetrenie každé  dva až tri roky. Základné očné vyšetrenie spočíva vo vyšetrení okolia oka, postavenia a polohy oka, vyšetrenia prídavných orgánov oka, vyšetrení predného segmentu oka, šošovky, sklovca, očného pozadia, vyšetrenia zrakovej ostrosti a očného tlaku. Na takéto vyšetrenie má každý pacient nárok. Ak je to nutné, tak treba v rámci diferenciálnej diagnostiky zrealizovať ďalšie odborné vyšetrenia, podľa toho na aký typ ochorenia má očný lekár  podozrenie.

V súčasnej dobe hrozia dnešnej populácii najviac ochorenia šošovky /sivý zákal/,  zrakového nervu /glaukóm – zelený zákal/, zápalové ochorenia, avitaminóza, degeneratívne ochorenia sietnice, zápalové ochorenia spojovky a rohovky ako je trachóm, syndróm suchého oka  a vrodené ochorenia oka. Za posledné desaťročia došlo k veľkým zmenám. Alarmujúce je,  že degeneratívne ochorenia oka ako VPMD /vekom podmienená makulárna degenerácia/ sa začínajú prejavovať u ľudí skôr, ako pred niekoľkými desaťročiami. VPMD sa vyskytovala prevažne u ľudí nad 70 rokov. V dnešnej dobe sa vyskytuje vo veľkom počte u ľudí oveľa mladších a preto “ Starajte sa o svoj zrak „!

Starajte sa o svoj zrak a chráňte ho pred sivým zákalom!

Sivý zákal je ochorenie ľudskej šošovky, ktorá z rôznych príčin stráca svoju priehľadnosť. Podľa toho poznáme viac druhov sivého zákalu. Príčin pre ktoré toto ochorenie vznikne je veľmi veľa. Ochorenie môže byť vrodené, alebo spôsobené vekom, úrazom, metabolickým ochorením, liekmi, nesprávnou životosprávou, nevhodnými pracovnými alebo životnými podmienkami.  Ochorenie sa prejavuje zahmleným videním, a človek má pocit akoby pozeral cez vodu alebo hmlu. Uvedený stav nezlepší ani nasadenie okuliarov. Jediným riešením je operácia sivého zákalu, pri ktorej sa vymení skalená ľudská šošovka za umelú vnútroočnú šošovku. Operácia sivého zákalu sa stala najčastejšou operáciou na ľudskom tele.

Starajte sa o svoj zrak a chráňte ho pred makulárnou degeneráciou!

Makulárna degenerácia je ochorenie žltej škvrny. Je to miesto najostrejšieho videnia a nachádza sa v ľudskom oku na sietnici, kam dopadajú svetelné lúče. Poznáme viac druhov makulárnej degenerácie. Najčastejšie sa ľudia stretávajú s termínom vekom podmienená makulárna degenerácia. Je to ochorenie, ktoré v minulosti postihovalo ľudí prevažne nad 70 rokov a častejšie postihovalo ženy ako mužov, preto aj vznikol takýto názov ochorenia. Dnes sa výskyt tohto ochorenia posúva stále do mladších vekových skupín. Toto ochorenie má dve štádia. Príznakmi začínajúceho ochorenia žltej škvrny sú ťažkosti najprv pri čítaní, keď nepomáhajú žiadne okuliare na čítanie, človek má problémy s videním detailov a drobných vecí. V pokročilejších štádiách dochádza aj k zhoršenému videniu do diaľky. Pri neliečenom ochorení dochádza k strate centrálneho videnia, čo znamená, že človek vidí v centre zorného poľa len tmavú škvrnu. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie ochorenia, periférne videnie ostáva zachované, čo umožňuje postihnutému aspoň orientáciu v priestore. Na vznik ochorenia má vplyv veľa faktorov od veku, nezdravého životného štýlu, dedičnosti, nezdravých stravovacích návykov, fajčenia, hypertenzie a vplyvu ďalších metabolických a cievnych ochorení. Liečba je spočiatku konzervatívna, v neskorších štádiách aj operačná. Prognóza ochorenia závisí od toho, v akom štádiu sa ochorenie zistí a začne liečiť. Často sa stretávame s tým, že pacient prichádza neskoro a z toho dôvodu liečebné výsledky nie sú dobré, alebo veľakrát žiadne, a pacient je nespokojný. Práve preto zohrávajú prevencia a pravidelné kontroly očným lekárom veľmi dôležitú úlohu v živote každého človeka.

Prevencia degeneratívnych ochorení oka začína mať stále väčší význam, predovšetkým vo   vyspelých krajinách sveta. Možností je niekoľko. Úprava životného štýlu, obmedzenie fajčenia, ochrana očí pred nadmerným slnečným žiarením, zníženie príjmu cholesterolu, úprava stravy – ako napríklad zvýšenie príjmu potravín ktoré obsahujú omega 3 mastné kyseliny – zdrojom sú tučné ryby žijúce v studených vodách ako tuniak, losos, makrela.Významnú úlohu zohrávajú aj potraviny obsahujúce antioxidanty, medzi ktoré patria vitamíny E, C, A. Vitamín E obsahujú orechy, rastlinné oleje, listová zelenina, pečeň, vajcia, pšeničné klíčky. Vitamín C sa nachádza v citrusovom ovocí, zelenine, paprike, brokolici. Vitamín A nájdeme v mrkve, syroch, masle, listovej zelenine, pečeni. Nesmieme zabudnúť ani na luteín a zeaxantín, ktorých zdrojom je brokolica, kukurica, paprika, vaječný žĺtok a listová zelenina.  Ak nie sú pre nás dostupné niektoré potraviny, je tu aj iná možnosť ako získať tieto významné látky.

Unikátnu kombináciu omega 3 mastných kyselín, zinku, vitamínu E a patentovaných foriem luteínu a zeaxantínu obsahuje prípravok Lutein Premium. Luteín a zeaxantín obsiahnuté v tomto prípravku sú prírodné karotenoidy získané z kvetov rastliny Tagetes erecta (Aksamietnica vzpriamená). Kombináciou týchto látok sa dosiahlo toho, že Lutein Premium významne prispieva k udržaniu dobrého zraku. Obsiahnutý luteín FloraGLO® a zeaxantín OPTISHARP® Natural sú patentované formy luteínu a zeaxantínu vo voľnej forme mikronizovaných kryštálov. Táto forma im zabezpečuje ich ľahšiu vstrebateľnosť. Štúdie na ľuďoch dokázali, že pravidelné užívanie zabezpečuje zvýšenie hustoty makulárneho pigmentu, ktorý sa nachádza v žltej škvrne na sietnici. Pri dennom užívaní bolo potvrdené, že za 6 mesiacov došlo k zvýšeniu makulárneho pigmentu až o 50%. Výsledkom týchto zmien je to, že ľudia sú potom schopný tolerovať až o 58% intenzívnejšie oslňujúce svetlo, čo im umožní schopnosť lepšie vidieť predmety aj v nepriaznivých podmienkach oslnenia. Súčasne dochádza k skráteniu  doby zotavenia po oslnení, čo má veľký význam pre ľudí, ktorí šoférujú v noci alebo pracujú v prostredí s intenzívnym osvetlením. Takisto dochádza k lepšiemu kontrastnému videniu, čo umožňuje vidieť predmety jasnejšie aj pri horšom osvetlení alebo slabých svetelných podmienkach. Zvýšená hustota makulárneho pigmentu selektívne pohlcuje modré svetlo, čo napomáha k zníženiu rozptylu svetla a k zlepšeniu kvality obrazu vznikajúceho na sietnici.

MUDr. BARTOVIC Vladimír, PhD.

Oftalmológ

Očná ambulancia NZZ, Trnava